Έχω υποβάλει ερώτημα στον συνήγορο του πολίτη πριν 2 μήνες και 3 ημέρες …
δεν μου έχουν απαντήσει ακόμη …
υπάρχει ανώτατο χρονικό περιθώριο στην απάντησή τους ;;;
ευχαριστώ πολύ..

1 Answers
all3web Staff answered 9 months ago

Προθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου όταν υποβάλλονται σχετικές αιτήσεις