ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ asked 2 weeks ago

Είμαι μητέρα παιδιού με αναπηρία 67% ανίκανο για εργασία. Γεννημένη στις 18/01/1962. Εχω 25 έτη ασφάλισης. Πότε μπορώ να βγώ σε πλήρη σύνταξη;
Ευχαριστώ