Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςCategory: Ερωτήσεις Πολιτώνσχετικά με: Ηλεκτρονικά η διόρθωση στους δήμους χωρίς πρόστιμα των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

καλημέρα, 
διαβάζοντας προσεκτικά το άρθρο 51 του νόμου Νόμος 4647/2019 – ΦΕΚ Τεύχος A 204/16.12.2019 , αναφέρεται αποκλειστικά για: επί των ακαθαρίστων εσόδων του εδαφίου β` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α` 136) δηλ. όχι για όλα τα σπίτια αλλά μιλάει για αυτά που έχουν έσοδα από δραστηριότητες όπως καφέ κλπ
 
Κάνω κάπου λάθος