Μοζα Κατερίνα asked 1 month ago

Στο πρόγραμμα η αποστολή στοιχείων καταθέσεων από πιστωτικά ιδρύματα γράφει ότι  είναι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.Αρα περιλαμβάνει τις καταθέσεις μετά την ημερομηνία αίτησης?? Αν είναι κάποιος συνδικαιούχος σε λογαριασμούς  της ευρύτερης οικογένειας (γονέων , θείων , παππούδων),μετράει όλο το ποσό του λογαριασμού η ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων του λογαριασμού???