Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςCategory: Ερωτήσεις ΠολιτώνΣχετικά με την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης
ΚΟΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ asked 6 years ago

Πως θα μου κατατεθεί η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, αφού έχω υποβάλει σχετική αίτηση στο taxisnet η οποία μου έχει γίνει αποδεκτή και έχω προμηθευτεί και το πετρέλαιο.

Ευχαριστώ πολύ

1 Answers
all3web Staff answered 6 years ago

2. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών  ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2362/95 (Α΄ 247) περί δημόσιου λογιστικού και εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του δικαιούχου.
Ειδικότερα:
α) Ποσό που ισούται με το 25% επί του συνολικού  δικαιούμενου ποσού του επιδόματος θέρμανσης προκαταβάλλεται άπαξ  ανά περίοδο χορήγησης κατ’ επιλογή του δικαιούχου που αποτυπώνεται  στην αίτηση του άρθρου 4 παρ. 2.
β) το υπόλοιπο του ποσού, που  δικαιούται ο αιτών βάσει της πραγματοποιηθείσας αγοράς πετρελαίου  θέρμανσης ή το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης στην  περίπτωση που ο δικαιούχος δεν αιτήθηκε την προκαταβολή που  προβλέπεται στην παραπάνω περίπτωση, καταβάλλεται, με την  επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας και με την  υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό  σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
Διαβάστε όλο το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης στον παρακάτω σύνδεσμο:
Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης 2013 – 2014