Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςΠοιος είναι ο αληθώς υπόχρεος, πληρωμής του ΤΑΠ
Eurysthenes Sotiriades asked 9 months ago

Ο ν.3979/2011 ΦΕΚ 138 Α\’ 16-6-2011, αρθρ.43 – Ρύθμιση Οικονομικών Θεμάτων ΟΤΑ – Ερωτηση:  Εαν έχει τροποποιηθεί και πως ισχύει σήμερα ? Ποιός είναι ο αληθώς υπόχρεως, πληρωμής του ΤΑΠ κατά την διάρκεια μίσθωσεις αστικού ακινήτου ? Η υποχρέωση του μισθωτή ξεκινάει από την συμβατική έναρξη της μίσθωσεις ή της σύμβασης με την ΔΕΗ ? Όταν στο μισθωτήριο αναφέρεατι όρος  ότι η εξόφληση λογαριασμών βαρύνει τον μισθωτή και κάθε τέλος και φόρος τον εκμισθωτή, τι υπερισχύει ?

1 Answers
all3web Staff answered 9 months ago

Συνήγορος του Πολίτη. Υπόχρεος για την καταβολή των δημοτικών τελών και φόρων
Ο μισθωτής του ακινήτου – καταναλωτής της ΔΕΗ είναι ο αρχικός υπόχρεος για την καταβολή των δημοτικών τελών και φόρων, που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ