Είμαι διαζευγμένη με δύο γιούς δίδυμους 26 ετών.  Είχα την επιμέλειά τους (αποκλειστική). Ο πατέρας τους ξαναέκανε ένα γάμο και ένα γιό τώρα 13 ετών. Θεωρούνται οι γιοί μου τρίτεκνοι?
ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ Μ.

1 Answers
all3web Staff answered 5 months ago

Ποιος γονέας θεωρείται μονογονέας, ποιος πολύτεκνος και ποιος τρίτεκνος
Καθορισμός του περιεχομένου των εννοιών του μονογονέα, του πολύτεκνου και του τρίτεκνου γονέα