Ερωτήσεις Πολιτών και ΑπαντήσειςCategory: Ερωτήσεις ΠολιτώνΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ

Τα ομαδικά συμβόλαια φορολογούνται σωρευτικά ανεξάρτητα από την χρήση που έχουν καταβληθεί ή το καθένα ξεχωριστά αν έχουν καταβληθεί σε διαφορετικές χρήσεις;
Πχ: καταβάλλονται από ασφαλιστική το 2016 50χ (προ φόρου) λόγω απόλυσης. Τα 40χ θα φορολογηθούν με 10% τα δε υπόλοιπα με 20%, σύνολο φόρου 4.000 (40.000χ10%)+2.000 (10.000χ20%)=6.000 που παρακρατείται από την ασφαλιστική και αποδίδεται στο δημόσιο.
Το 2018 πραγματοποιείται νέα καταβολή από άλλο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο διαφορετικής φύσεως από το προηγούμενο, όμως τόσο η επιχείρηση όσο και η ασφαλιστική εταιρεία είναι ίδιες με τη 1η περίπτωση (το σχετικό συμβόλαιο προέβλεπε δυνατότητα διατήρησής του για 3 ακόμη έτη μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από την εταιρεία). Ας υποθέσουμε ότι το καταβαλλόμενο αυτή τη φορά ποσό είναι 80χ (προ φόρων). Πως θα υπολογιστεί ο προς παρακράτηση φόρος;

  1. Τα 40χ με 10% και τα υπόλοιπα προς 20%, δηλαδή 4.000 (40.000χ10%)+8.000 (40.000χ20%)=12.000 ή
  2. Ο φόρος θα υπολογιστεί επί του συνόλου των 2 συμβολαίων, δηλαδή επί των 50+80=130 χιλιάδων συνολικά ανεξάρτητα αν κατεβλήθησαν σε διαφορετικές χρήσεις και ο φόρος θα είναι 4.000 (40.000χ10%)+18.000 (90.000χ20%)-6.000 (παρακρατηθείς φόρος του 2016)=16.000

Ευχαριστώ