ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ;